مرور برچسب

جام لیکورگوس

۱۵ فناوری قدیمی شگفت انگیز

فناوری چیزی است که این روزها همگی بدان تکیه می کنیم. از چیزهای ساده مثل یک دستگیره درب تا اختراعات بسیار پیشرفته، فناوری بر دنیای مدرن حکمرانی می کند. اگر به خاطر فناوری نبود، الان در حال خواندن این متن نبودید و ایترنت هرگز وجود نداشت!گم