مرور برچسب

جدید

کشف قلعه نظامی جدیدی در مصر

باستان شناسان مصری در حفاری نزدیک کانال سوئز بقایای قلعه ای را کشف کردند که به نظر می آید بزرگترین منطقه نظامی در دلتای شرقی باشد. این بقایا پی یک شهرک نظامی را آشکار کرد که در 15 کیلومتری شمالی ترین نقطه قنطارای غربی قرار دارد. مساحت این…