مرور برچسب

جزیره ابوموسی

نامگذاری ابوموسی توسط انگلیسی ها

روایت های متعددی درباره نام جزیره ابوموسی وجود دارد که در این مطلب اشاره میشود. پیش از ورود انگلیسی‌ها فردی به نام موسی سبب رونق و آبادانی این جزیره شد و پس از مدتی نام بابا موسی بر جزیره گذاشته شد. بابا موسی در زبان محلی جنوبی به بابو