مرور برچسب

جزیره قبرس

تاریخ و فرهنگ قبرس شمالی

تاریخ قبرس شمالی به دوران باستان بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون، این منطقه تحت تأثیر فرهنگ‌های مختلف قرار گرفته است. در دوره هلنیستیک، قبرس شمالی تحت حکومت پادشاهی پنتادکتیا قرار داشت و در دوره رومی، به عنوان یکی از شهرستان‌های رومی شناخته