مرور برچسب

جنگ پلوپونز

آشنایی با سوفوکل، نویسنده یونانی

سوفوکل نمایشنامه نویس و دومین نویسنده از 3 تراژدی نویس بزرگ یونانی (به همراه آیسخلوس و اوریپید) بود. او بیشتر به خاطر مطالبی که درباره ادیپ نوشت (شخصیت اسطوره‌ای که در فروید و تاریخ روانکاوی مرکزی بود)، شناخته می‌شود. اودر قرن پنجم را از

رویداد های مهم در تاریخ یونان باستان! (قسمت دوم)

رویدادهای یونان باستان، نقش مهمی در شکل گیری یونان کلاسیک و مدرن داشتند. عهد عتیق در یونان، تحولات سیاسی و جغرافیایی زیادی به خود دید. در اولین اثر ادبی نجات یافته از دوران باستان (ایلیاد و ادیسه)،درباره جنگ تروآ، یکی از بزرگترین جنگ های…