مرور برچسب

حاجیه خانم

(تصاویر) نسخه خطی سفرنامه نامزد سابق ناصرالدین شاه!

حاجیه شاهزاده خانم پس از به سرانجام نرسیدن ازدواجش با ناصرالدین شاه تصمیم به عزیمت به مکه و عتبات می‌گیرد. وی در ۱۸ سالگی به عقد عماد الملک حاکم پنجاه و چند ساله، اما ثروتمند تون و طبس درمی‌آید. پس از چند سال با دشمنی دیگر زنان عمادالملک و