مرور برچسب

حرم‌سرای شاهان قاجار

ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه هم خرافاتی بودند ؟ / خرافات در حرم‌سرای شاهان قاجار

در ایران روزگار قاجار، گرایش به خرافات و بهره‌گیری از طلسم‌ها و تعویذها نیز گسترده و عمومی ‌بود. بااین‌حال توسل به چنین روش‌هایی بیشتر عملی زنانه تعریف می‌شد؛ چراکه که زنان به دلایل مختلف، بیش از مردان مستعد گرایش به خرافه بودند.