مرور برچسب

حرمسرای ناصر الدین شاه

نامه های جالب زنان حرمسرا به ناصرالدین شاه+ متن نامه

در این مقاله شرحی از نامه های زنان حرمسرای ناصرالدین شاه در زمان فراغ شاه شاهان آورده شده است.احوال جمیع حرم ها خوب است ولی از دوری حضور مبارک افسرده هستند!تا قبل از سفر ناصرالدین به فرنگ، سفر شاهانه مختص شکار و جنگ بود اما…