مرور برچسب

حضرت عیسی

کشف خانه دوران کودکی حضرت “عیسی”

یک باستان‌شناس گفته است که "شواهدی بسیار قوی" وجود دارد که خانه‌ای که در کاوش‌های باستان‌شاسی در شهر ناصره یافت شده خانه‌ای است که عیسی مسیح کودکی خود را در آن سپری کرده است.پروفسور کن دارک، استاد دانشگاه ردینگ در بریتانیا، چهارده…