مرور برچسب

خانه بروجردی ها

دیدنی های کاشان

دیدنی های کاشان یکی از شهرهای استان اصفهان که از آن به عنوان مهد گلاب گیری ایران یاد می شود و حدود 550 هزار نفر جمعیت دارد.قدمت شهر کاشان به 7500 سال قبل برمی گردد و اولین محل یکجا نشینی بشر در جهان است؛ زبان فارسی کنونی که در سراسر…