تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

خدای اوگاریتی

یم ، خدای اوگاریتی

یم/Yam/ خدای اوگاریتی(jm) لقب او  zbljmو tpt nhr به معنای «شاهزادهٔ رود» نشان می‌دهد که مردم اوگاریت در میان آب‌های شیرین و آب دریا فرقی نمی گذاشتند. برخلاف موت، این خدا جایگاهی در مراسم پرستش داشت و به‌طور منظم، هدایایی دریافت می‌کرد. او…

شا‌پاش/ šapaš/ الهه اوگاریتی

الهۀ اوگاریتی، نام اوابسته به شمش « خورشید» است. همچنان‌که در دورۀ پیش از اسلام اعراب و هوریانی ها مرسوم بود خورشید_ خدا در اوگاریت جنبۀ مؤنث داشت. در فهرست‌های اهدایی نام او ذکرشده است که به مفهوم اهمیت پرستش او بود. این الهه نیز در بعضی…