مرور برچسب

خرابه های ابی در ویلر لا ویله

خرابه های ابی در ویلر لا ویله(Abbey ruins at Villers-la-Ville)

در سال 1146 ده ها راهب و بعضی از برادران روحانی، با برکت سنت برنارد (نه سگ!)  رهبر جایی شدند که در حال حاضر بلژیک و بنیانگذار ابی است. در حالی که قبلا نادیده گرفته می شد بعد ها در دومین دوره طلایی خود ( در دهه 1800 میلادی ) زمانی که ساختمان…