مرور برچسب

خواجه ها در روم

انواع خواجه ها در امپراتوری روم

با وجود قوانینی که سعی در جلوگیری از اخته شدن داشت، خواجه‌ها در امپراتوری روم به طور فزاینده‌ای محبوب و قدرتمند شدند. آنها با اتاق خواب امپراتوری مرتبط شدند و از درونی ترین فعالیت های امپراتوری آگاه بودند. والتر استیونسون می گوید که کلمه…