مرور برچسب

خواجه

انواع خواجه ها در امپراتوری روم

با وجود قوانینی که سعی در جلوگیری از اخته شدن داشت، خواجه‌ها در امپراتوری روم به طور فزاینده‌ای محبوب و قدرتمند شدند. آنها با اتاق خواب امپراتوری مرتبط شدند و از درونی ترین فعالیت های امپراتوری آگاه بودند. والتر استیونسون می گوید که کلمه…

خواجه ها چه کسانی بودند و چه قدرتی در دربار پادشاهان قاجار داشتند؟

   بار دیگر سریال جیران نام خواجه ها و قدرت آن ها در دربار پادشاهان را بر سر زبان ها انداخت. و اما خواجه کیست؟ چرا به مردان حرمسراها خواجه می گفتند؟ چطور مردان را خواجه می کردند و خواجه کردن یعنی چه؟  در ابتدا خواجه به معنای بزرگ، سرور،