مرور برچسب

داراب

داراب شهری به قدمت تاریخ ایران

داراب طبق روایات از معروف‎ترین شهرهای جهان مهندسانی به داراب فرستاده شد تا این شهر را بنا کنند. این شهر زمانی محل زندگی اردشیر بابکان بوده است. از قدمت این شهر اطلاعات زیادی موجود نیست اما این شهر یکی از قدیمی‎ترین شهرهای جهان با قدمتی…

داراب و اسکندر

درباره داراب داستانی در شاهنامه می‌آید که بنا بر آن اسکندر به داراب منتسب می‌شود:داراب یکی از نبردهای خود به روم با فیلقوس (فیلیپ مقدونی) نبرد می‌کند و سپاه او را درهم می‌شکند و پس از آشتی، داراب دختر او ناهید را به همسری برمی‌گزیند و…