مرور برچسب

دانش عقب مانده دوره قاجار

دانش عقب مانده دوره قاجار

یکی از مورخان معاصر درباره ی دانش عقب مانده در دوره ی قاجار می گوید:(( علم در مفهوم عادی به علوم شرعی منحصر بود و عنوان علما بر مجتهدان،مدرسان و طلاب منسوب به حوزه ی آنها اطلاق میشد.حوزه های بزرگ علمی در اواخر این عصر به کربلا و نجف…