مرور برچسب

دهخدا

یک آش تاریخی و دو ضرب‌المثل قدیمی/ «یک ‌وجب روغن» روی کدام آش بود؟

ناصرالدین قاجار که زیاد کارهای عجیب می‌کرد هر سال یک آش نذری می‌پخت که آداب و رسوم خاص خودش را داشت و دو تا ضرب‌المثل هم رایج کرد در زبان فارسی؛ این همان «آش سرخه‌حصار» است که «یک وجب روغن» رویش بود!

روزنامه صور اسرافیل

يكي از مؤثرترين نشريه‌هاي دوره قاجاريه و عصر مشروطه هفته‌نامه صور اسرافيل بود، اين نشريه، ابتدا با مديريت ميرزا جهانگير‌خان شيرازي و سرماية ميرزا قاسم‌خان تبريزي و دبيري و قلم ميرزا علي‌اكبرخان قزويني (دهخدا) تهيه و منتشر مي‌شد. تندروي‌ها و…