مرور برچسب

دودمان شین

تاریخچه دودمان شیا در چین باستان!

سلسله شیا مربوط به مدت ها قبل است و به همین دلیل اطلاعات زیادی از آن د دسترس نیست. این سلسله توسط یو کبیر تاسیس شد و هیچ مدرک مستندی از آن دوره موجود نیست. این دوره واقعیت داشته باشد یا نه، در هر صورت بخش جدایی ناپذیر داستان پیدایش چین می…

تاریخچه دودمان شین در چین باستان !

چرا به چین، چین گفته می شود؟  در واقع به لطف سلسله شین، این کشور چین نامیده شد. هرچند دودمان شین عمر کوتاهی داشت ولی همیشه به خاطر متحد ساختن کشور و ایجاد یک سیستم امپریالیستی پایدار تا 1911، جاودانه شد. با تاریخ ما همراه شوید تا تاریخچه…