مرور برچسب

دوران ماقبل تاریخ

انسان‌ های مدرنی که هنوز در غارهایی ۹۰۰۰ ساله زندگی می کنند! + عکس

ساسی دی ماتارا که در شهر ایتالیایی ماتارا در بائیلیسیتا قرار دارد، متشکل از خانه‌هایی سنگی است که قدمت آن‌ها به دوره‌ی قبل از تاریخ بازمی‌گردد ، اما تا به امروز نسل‌های جدید نیز در آن ساکن هستندزندگی در خانه های سنگی قبل از…