مرور برچسب

دوره قجار

فراماسونری در دوره قجار

چکیده:سازمان فراماسونرى‏ ايران كه ناظم الاسلام كرمانى مؤسس آن را ميرزا ملكم خان می داند و نويسندگان انگليسى نيز آن را تأييد كرده‏اند، نقش مؤثرى در تحولات ايران داشته است. این سازمان که در دوران قاجار تحت عنوان فراموشخانه…