مرور برچسب

دوره محمدرضا شاه

اسامی و سرنوشت معشوقه های محمدرضا شاه

آخرین شاه پهلوی در ابتدای جوانی که برای تحصیل به مدرسه له‌روزه سوئیس رفته بود، عاشق یکی از مستخدمه‌های مدرسه شد و پس ار برقراری ارتباط، دخترک باردار شد. محمدرضا با کمک فردوست با پرداخت پول از آن دختر خواستند تا سقط جنین کند و مدرسه را

چه شد که انقلاب شد؟

این بی‌کفایتی‌ها به اعتراضات از هم گسسته‌ای منجر شد که حرکت امام و سخنرانی آتشین او در تقابل با این بی‌کفایتی‌ها تبدیل به نخی برای تسبیح اعتراضات و قیام مردم شد که بعد از 15 سال در 22 بهمن 1357 شیرازه پهلوی را از هم پاشید.…