مرور برچسب

دولاهان

ترسناک ترین شیاطین در فرهنگ های مختلف دنیا!

یکی از مباحثی که در تمامی فرهنگ ها و فولکلور کشورهای مختلف دنیا مشترک است، ایده شیاطین وحشتناکی است که در سایه ها و تاریکی زندگی می کنند. از دوران باستان مردم و فرهنگ های مختلف از اقصا نقاط دنیا، داستان هایی درباره موجودات…