مرور برچسب

دوک کاونتری انگلیس

زنی که برهنه در شهر چرخید تا مردم راحت باشند

همسر دوک کاونتری انگلیس زنی خیلی محبوب و محترم بود. وقتی ظلم شوهر و مالیات سنگینی که باعث بدبختی مردم شده بود،را مشاهده کرد . اصرار زیادی کرد به شوهرش که مالیات رو کم کند ولی شوهرش از این کار سرباز می زد. بالاخره شوهرش یک شرط گذاشت، گفت…