مرور برچسب

دکتر معین

۱۳ تیر یادمان درگذشت استاد دکتر محمد معین

اینجا،آستانه اشرفیه، مزار بزرگمرد فرهنگ و ادب ایران معاصر ، دکتر محمد معین است. دانشمندی فرزانه که عمر کوتاه خود را صرف فرهنگ ایران و ادبیات پارسی کرد. زندگینامه کوتاه دکتر معین استاد دکترمحمد معین در سال ۱۲۹۳ خورشیدی در پیرامون رشت…