مرور برچسب

دیدنی ترین مکان های قزوین

دیدنی ترین مکان های قزوین

دیدنی ترین مکان های قزوین تعداد مکان های تاریخی و دیدنی قزوین به قدری زیاد است که در طول تاریخ به نام های دروازه بهشت، دارالسلطنه و باغ شهر معروف بوده است؛ همچنین جالب است بدانید که قزوین رتبه اول در میان شهر های ایران از نظر آثار باستانی…