مرور برچسب

دیدنی های استانبول

دیدنی های استانبول

دیدنی های استانبول استانبول، پر جمعیت ترین شهر کشور ترکیه است و یکی از مهم ترین شهر های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ترکیه نیز به حساب می آید.این شهر حدود 15 میلیون نفر جمعیت دارد و با آب و هوایی فوق العاده خوب و مدیترانه ای، می تواند مقصدی…