مرور برچسب

دیدنی های استان خراسان رضوی

دیدنی های استان خراسان رضوی

دیدنی های استان خراسان رضوی استان خراسان رضوی شمال شرقی ایران قرار دارد که شهر مشهد، مرکز استان می باشد.پنجمین استان وسیع کشور که ۲۸ شهرستان دارد و جمعیت آن حدود ۷ میلیون نفر است.بارگاه ملکوتی امام هشتم، امام رضا (ع) در شهر مشهد…