مرور برچسب

دیدنی های خوی

دیدنی های خوی

دیدنی های خوی دومین شهر بزرگ استان آذربایجان غربی بعد از ارومیه می باشد و مرزی ترین نقطه در شمال غربی ایران به حساب می آید و به کشور ترکیه نزدیک است.شهر خوی حدود 200 هزار نفر جمعیت دارد و دومین شهر پرجمعیت استان آذربایجان غربی به حساب…