مرور برچسب

دیدنی های سبزوار

آثار تاریخی سبزوار

آثار تاریخی سبزوار سبزوار به عنوان یکی از شهر های قهرمان پرور در رشته های مختلف علی الخصوص کشتی شناخته می شود. این شهر در کنار شهرت ورزشی خود از آثار تاریخی بسیاری نیز برخوردار می باشد که هر یک از آنها خود دارای تاریخچه ای چند صد بلکه چند…

موزه نفت سبزوار

موزه نفت سبزوار شهر سبزوار که یکی از شهر های استان خراسان رضوی است، دیدنی های زیادی را در خود جای داده است. یکی از دیدنی های شهر سبزار موزه نفت است، که اولین موزه احداث شده در مورد صنعت نفت در ایران است. اگر می‌خواهید در مورد تاریخچه صنعت…