مرور برچسب

دیکتاتوری

۱۰ دیکتاتوری که بیشترین قتل عام را انجام داده اند

 همه ی ما میدانیم که دیکتاتورهای بزرگی در جهان وجود دارند اما ایا میدانید که دیکتاتورهایی که بیشترین قتل عام را انجام داده اند چه کسانی بودند؟ پس با ما همراه باشید. 10. نیکلاس دوماو در حالی تاج و تخت را از پدرش…

دمی با جامعه شناسی خودکامگی

نظام سیاسی ایران از میان انواع نظام های شناخته شده،نظام خودکامگی بوده است،یعنی نظامی که به ظاهر یک نفر،بدون ضابطه و قانون،خواسته های خود را تحمیل می کند...در نظام خودکامگی ترس جانمایه رابطه بین پادشاه و مردم است.فردوسی در داستان…