مرور برچسب

رایسزاگ

۸ راه‌آهن قدیمی جهان که از اولین‌ها بودند

زمانی که حرف از قدیمی‌ترین راه‌آهن‌های دنیا به میان می‌آید، بحث به مسیری از موضوعات تاریخی مهم و متنوع مانند حمل‌ونقل، مهاجرت انسان‌ها، تاریخ، اقتصاد و پیشرفت‌های فرهنگی کشیده می‌شود. قبل از اینکه موتورهای بخار کلمه مترادف راه‌آهن در