مرور برچسب

رجالِ رضاشاهی

سرنوشتِ رجالِ رضاشاهی

پس از استقرار حکومت هیتلری در معاملات آلمان با خارجی‌ها اشکالات بزرگی فراهم شد و قسمتی از نقدینه بازرگانان در بانک‌های آلمان توقیف بود هیتلر صدور تدارکات صنعتی را ممنوع کرده بود و فقط به تولیدات غیرضروری اجازه صدور می‌داد.داور هیاتی…