مرور برچسب

رز کویری

رز صحرایی گل بی مرگ

گل ها قسمتی از هنر و ظرافت خداوند بر روی زمین هستند.در مقاله ی امروز به معرفی نوعی گل رز شگفت انگیز می پردازیم، گل رز صحرای که نامی نا آشنا دارد.نوعی رز خاص، که  در مناطق کویری با اقلیم خاص می روید. که نه بوی دارد و نه پروانه ی را مجذوب خود…