مرور برچسب

رشد بهای دلار

مصدق برای مقابله با رشد بهای دلار چه کرد؟

تاثیر فضای ملتهب سیاسی بر قیمت ارز در آن روز‌ها قابل ردگیری است. انتشار اخبار مذاکرات دولت مصدق با آمریکا و انگلستان در دادگاه‌های بین المللی به سرعت تاثیر خود را بر قیمت ارز به جا می‌گذاشت. نرخ هر دلار آمریکا از اواخر مهر ۱۳۳۰ تا اواخر…