مرور برچسب

رضاشاه اقدامات

موجودی حساب بانکی رضاشاه چقدر بود؟

با توجه به اسناد موجود در وزارت امور خارجه آمریکا مشخص شده است موجودی حساب‌های بانکی رضاشاه حداقل 200 میلیون دلار بوده است؛ یعنی ده برابر بودجة دولت ایران در سال 1925!به گزارش «تاریخ ما»؛ متأسفانه منابع دولتی ایران از دورة…