مرور برچسب

رفاعیم

رفاعیم / Rephaim/

در اوگاریتی رپام rp' m که به‌صورت« نجات دهندگان» ترجمه شده‌اند، در بعضی لوحه‌های شهر اوگاریت ugarit و همچنین مطالب موجود در کتاب عهد عتیق یافت می‌شود، ذکرشده‌اند. تاکنون هیچ گونه توافق کلی دربارۀ این‌که  اصطلاح مزبور پیوسته به یک معنا…