مرور برچسب

رهبران شوروی

نامه‌های میرزا کوچک خان به رهبران شوروی

۱۱ آذر سالروز درگذشت میرزا کوچک خان مبارز انقلاب مشروطه و رهبر جنبش جنگل است. در اینجا بخش‌هایی از نامه‌های میرزا کوچک خان به لنین و مدیوانی (از پیروان تروتسکی و عضو حزب کمونیست شوروی) به نظرتان می‌رسد.این نامه‌ها از کتاب «نهضت…