مرور برچسب

روابط ایران و فرانسه

عهدنامه فین‌کن اشتاین؛ آغاز روابط ایران و فرانسه

همین که در سال ۱۸۰۳ (۱۲۱۸ هـ. ق) شهر‌های شمالی ایران در حوزه قفقاز مورد تجاوز ارتش روسیه قرار گرفت فتحعلی‌شاه در همین احوال درصدد جلب کمک و مساعدت انگلیس برآمد و به ناچار سفیری به نام محمدنبی خان را به هند انگلیس فرستاد و به مفاد…