مرور برچسب

روانشناس

سوالات مشاوره ازدواج چیست؟

ازدواج، فصل تازه‌ای در سفر زندگی‌ست؛ سفری که با شور، تعهد و البته، کمی ابهام آغاز می‌شود. در آستانه‌ی این تصمیم سرنوشت‌ساز، طبیعی‌ست که پرسش‌های بسیاری ذهن هر دو طرف را به خود مشغول کند. "آیا برای هم ساخته شده‌ایم؟" "ازدواج چه چالش‌هایی پیش…