مرور برچسب

رودخانه لار

رودها و چشمه‌ های پایتخت

رودها و چشمه های پایتخت تنها بخش‌هایی از این شهر هستند که می‌توان بدون دغدغه کمی در کنار آن‌ها به آرامش رسید. زیرپوست تاریک و کلفت تهران، می‌توان رودها و چشمه‌هایی را یافت که علاوه بر تأمین آب پایتخت، در تعدیل آب و هوایی شهر نیز مؤثر هستند.…