مرور برچسب

روزه داری

ادیان مختلف در جهان چگونه روزه می گیرند؟

ادیان گوناگون طی قرون متمادی، هر یك راه و روش و آئین‌های خاصی را برای ارتقای روحی و روانی بر پیروان خود واجب دانسته‌اند.پیروان ادیان مختلف چگونه روزه می‌گیرند؟ روزه ضمن وجوب در ادیان الهی، انگیزه فطری نیز داشته زیرا بشر…