مرور برچسب

روستای فهرج یزد

تصاویر جالب طولانی‌ترین قنات جهان در ایران

یکی از طولانی ترین قنات‌های ایران قنات زارچ با قدمت ۲ تا ۳ هزار سال و ۹۰ کیلومتر شناخته می‌شود و با شماره ۱۴۸۳۰ در تیر ماه ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی و در سال ۱۳۹۵ تیرماه در محدوده عرصه جهانی یزد نیز به ثبت جهانی رسیده و مظهر آن در شهر زارچ