مرور برچسب

روستای میمندکرمان

زندگی به سبک هزاران سال پیش در روستای میمند شهربابک

معرفی در استان کرمان و در شهرستان شهربابک ، روستایی صخره‌ای و دست ساخته به نام میمند وجود دارد که نمونه‌ی مشابه آن در استان آذربایجان، شهر اسکو است که کندوان نامیده می‌شود و صد البته بسیار پرآوازه تر از روستای میمند است. این روستای به…