مرور برچسب

روستای پاده

روستای پاده نمونه ای از زندگی در دل کویر

روستای پاده در استان سمنان قرار دارد آشنایی با روستای پاده روستای پاده در استان سمنان قدمت بسیار زیادی دارد و در گذشته در گذر از جاده ابریشم قرار داشت و همین امر باعث شده بود از اهمیت زیادی برخوردار باشد. در این شهر…