مرور برچسب

روش تحقیق در تاریخ

علم تاریخ شیرین است

بسیاری از مردم فکرمی کنند که تاریخ خوانی خسته کننده و بی مزه است و به هیچ دردی نمی خورد.باید گفت که بله درست است چرا؟ اینجور که به خوردِ ما داده اند بله .با این شیوه درسی تاریخ در مدارس و آموزش و پرورش و دانشگاه حق هم دارید که تاریخ را خسته…

اسناد و مدارک تاریخی(۲)

در این نوشته به بخش دوم موضوع اسناد و مدارک تاریخی میپردازیم.با ما همراه باشید قائم مقامی میگوید: شاید بی مناسبت نباشد بدانیم چرا یک محقق به منابع و مدارکی که برای کار خود به آنها مراجعه می کند باید با دیده تردید و شک نگاه کند؟دلیل آن چنین…

اسناد و مدارک تاریخی

در تاریخ نویسی پژوهشگر باید مراحل و قوانینی را رعایت کند.پیش از اینکه او به نوشتن و تحقیق پردازد بایستی سندیت و درستی منابع تحقیق خود را جویا شود و اطمینان پیدا کند که آن منابعی که از روی آنها دارد اظهارنظر و داوری میکند تا چه اندازه معتبر…