مرور برچسب

روغن صنعتی

انواع خودروی سنگین که از روغن ۱۷۰۰۰ ۲۰W50 ایرانول استفاده می‌کنند

وسایل نقلیه سنگین نقش مهمی در صنایع مختلف ایفا می‌کنند و کارایی آن‌ها برای کیفیت عملکرد مشاغل ضروری است. روغن‌های صنعتی مانند ایرانول 17000 20W50 به طور فزاینده‌ای برای استفاده در خودروهای سنگین مورد توجه هستند. روغن‌کاری و حفاظت لازم را…