مرور برچسب

ریاضی دان

مهندسی که «پزشک، مورخ و فقیه» بود! / «نظریه تکامل» به‌روایت ابوریحان بیرونی!

۲۲ آذر سال ۴۲۷ شمسی، «ابوریحان بیرونی» درگذشت. اغلب ایرانیان امروزی نمی‌دانند او چگونه دانشمندی بود و ریاضی‌دان بود یا منجم یا فیزیک‌دان یا شیمی‌دان یا چی؟ خوبی‌اش این است که همه این‌ها بود و بیش ‌از این‌ها بود؛ «همه‌چیزدان» بود.