مرور برچسب

ریزهاف

معمای کشف جسد سالم زن ۸۰۰ میلیون ساله چیست؟

   در روستایی به نام "ریزهاف" که در منطقه شوروی سابق واقع شده است، معدن زغال سنگی هست که کارگران این معدن هر روز مشغول استخراج زغال از این معدن هستند، در حین استخراج زغال سنگ به تازگی این کارگران در عمق 70 متری از زمین تابوتی مرمرین کشف