مرور برچسب

ریلی شرقی

معرفی ساحل ریلی

معرفی ساحل ریلی یکی از بهترین های آسیا ساحل ریلی در کرابی تایلند واقع شده است که جزیره ای کوچک و دارای چهار ساحل میباشد و از مکانهایی میباشد که گردشگران بسیاری به انجا سفر میکنند و فقط با قایق باید به انجا سفر کرد چون بر بر بالای سنگی قرار…