مرور برچسب

زامیاد

معرفی کوتاه گروهی از ایزدان

نَریُوسَنگ پیام‌آور اورمزد و نمونۀ کامل نری و مردانگی است. او بخشی از نطفه گیومرث، پیش نمونه1 مردمان، را نگاه می‌دارد. اریامَنُ نام ایزد دوستی و پیوند و آرامش است. نخستین پزشک مینوی است که چاره و درمان دردها به دست او سپرده شده است. در…

زامیاد

اولین گروه منسجم و آموزش دیده نیروی ویژه ( کماندو - تکاور - پارتیزن - چریک) ۲۵۰۰ سال پیش در زمان کورش کبیر تشکیل شد؛ نام این نیرو در متون باستانی زامیاد(فرزند زمین)؛ جان باز؛ پیش مرگ؛ آمده است. این نیروها به سختی آموزش میدیدند و وظیفه آنها…